Miasto i gmina Żabno w liczbach

Położone nad Dunajcem, w malowniczym zakątku zachodniej części Kotliny Sandomierskiej miasto i gmina Żabno to granicząca z dawnym miastem wojewódzkim a obecnie stolicą powiatu – Tarnowem oaza zielni i spokoju. Powierzchnia gminy liczy ogółem 101,5 km2 z czego 11 km2 to obszar miasta. W krajobrazie dominują użytki rolne, zajmujące aż 79% terenu, podczas gdy użytki leśne stanowią jedynie 4% (dane statystyczne z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku). Żabno zamieszkuje 19 tys. ludzi, przy czym ponad jedna czwarta mieszkańców (ok. 4 500 osób) żyje w mieście. Gęstość zaludnienia wynosi ok. 180 ludzi na kilometr kwadratowy.

W skład gminy wchodzi aż 19 sołectw. Są to: Bobrowniki Wielkie, Chorążec, Czyżów, Fiuk, Goruszów, Gorzyce, Ilkowice, Janikowice, Kłyż, Łęg Tarnowski, Nieciecza, Niedomice, Odporyszów, Otfinów, Pasieka Otfinowska, Pierszyce, Podlesie Dębowe, Siedliszowice i Sieradza. Według danych statystycznych średni dochód na mieszkańca gminy Żabno osiągnięty w 2005 roku wynosił 1510,33 zł.