Centrum życia kulturalnego

Kulturalnym sercem życia Żabna jest Gminne Centrum Kultury. Instytucja ta powołana została do realizacji zadań Gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz promocji. Za swój priorytet GCK przyjęło chronić tradycje kulturowe i dziedzictwo kulturalne a także motywować mieszkańców Żabna i okolic do aktywnego uczestnictwa w życiu gminy. Centrum mieści się przy ul. Jagiełły 16. W budynku o powierzchni 1500 m2 znajdują się sala kinowo-widowiskowa z widownią dla 200 osób, sala klubowa, kawiarenka oraz specjalistyczne pracownie: plastyczna, muzyczna, politechniczna, komputerowa (Gminne Centrum Informatyczne) oraz galeria. Poza działalnością stricte kulturalną, jak organizacja wydarzeń artystycznych, wystaw, czy spotkań z ludźmi kultury, GCK prowadzi wiele kursów i szkoleń dla dzieci, młodzieży a także dorosłych. Największą popularnością cieszą się kursy tańca towarzyskiego, kursy komputerowe, nauka gry w brydża sportowego oraz nauka gry na instrumentach (gitara, perkusja, fortepian). Gminne Centrum Kultury jest także wydawcą lokalnego miesięcznika „Nowa Gazeta Żabieńska”.