Miasto z solidną infrastrukturą

Dostęp do infrastruktury miejskiej, w tym kanalizacji, sieci wodociągowej czy źródeł energii świadczy o rozwoju cywilizacyjnym lokalnej społeczności. Miasto i gmina Żabno mogą w tym względzie pochwalić się wieloma osiągnięciami. Woda dla mieszkańców dostarczana jest z trzech ujęć w Żabnie, Łęgu Tarnowskim i Gorzycach. Dzięki 17-kilometrowej magistrali wodnej jest także możliwość pozyskania wody z ujęcia na Dunajcu, co stanowi potężną rezerwę. Sieć kanalizacyjna obejmuje obszar około 1/3 gminy i jest stale rozbudowywana. Gminna oczyszczalnia ścieków pracuje z wydajnością 1200 m3 na dobę. Trwają też prace związane z umożliwieniem tranzytu części ścieków do oczyszczalni zbiorczej w Tarnowie. Możliwości infrastruktury związanej z przesyłem energii elektrycznej wykorzystywane są obecnie w 70%. Cała gmina jest zgazyfikowana. Sieć światłowodowa w Żabnie zapewnia dostęp do cyfrowej centrali automatycznej około 7 tysiącom abonentów telefonii naziemnej. W planach jest także wykonanie sieci komputerowej, która objęłaby całe miasto, a w nieco dłuższej perspektywie czasowej także okoliczne sołectwa.