W trosce o edukację młodych pokoleń

O potencjale lokalnej społeczności najlepiej świadczy to, jak dba ona o rozwój przyszłych pokoleń. Samorząd Żabna od wielu lat stawia na poprawę dostępności i wysoką jakość edukacji dzieci i młodzieży. Oświata w gminie to obecnie m.in. 8 przedszkoli publicznych, 11 szkół podstawowych i 4 gimnazja. Warunki we wszystkich placówkach edukacyjnych są więcej niż bardzo dobre. Szkoły i przedszkola funkcjonują w nowych lub gruntownie zmodernizowanych budynkach. Nauczyciele i uczniowie mogą swobodnie korzystać z nowoczesnego zaplecza dydaktyczno-naukowego oraz pracowni specjalistycznych, w tym do nauki języków obcych i informatyki. Gmina stawia na upowszechnienie dostępu do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Stąd dobrze wyposażone i nowoczesne sale sportowe.

Szkolnictwo ponadpodstawowe w Żabnie to w pierwszej kolejności Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. „ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba”. Mieści się w nim zasadnicza szkoła zawodowa, technikum i liceum ogólnokształcące. Placówka dysponuje pełnowymiarową halą sportową, która służy nie tylko uczniom ale całej społeczności miasta i gminy.